Par traktora MTZ-80, valsts reģ. Nr. T697LD, izsoli

Amatas novada pašvaldība izsludina kustamās mantas – traktora MTZ-80, valsts reģ. Nr. T697LD, izsoli.

Izsoles noteikumi pieejami Amatas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.amatasnovads.lv vai Amatas novada pašvaldībā. Sīkāku informāciju par izsolāmo kustamo mantu iespējams uzzināt, sazinoties ar Amatas novada pašvaldības darbinieku Juri Susekli, tālrunis 27867353.

Izsole notiks 2019. gada 30. augustā plkst. 12:00, Amatas novada pašvaldības ēkā „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads. Pieteikumu par piedalīšanos izsolē var iesniegt personīgi, ar pilnvarotās personas starpniecību vai elektroniski uz e-pastu: maris.timermanis@amatasnovads.lv līdz 2019. gada 28. augustam plkst. 17:00.

Kustamās mantas sākumcena 400,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10% no izsolāmās mantas nosacītās cenas, t.i.,40,00 EUR. Izsoles solis – 20,00 EUR. Izsoles dalības maksa – 10,00 EUR.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājumu un dalības maksu Amatas novada pašvaldības bankas kontā (Amatas novada dome, „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, reģistrācijas Nr. 90000957242):

SEB banka: Kods: UNLALV2X; Konts: LV52UNLA0050000013301

AS Swedbank: Kods: HABALV22; Konts: LV41HABA0551000289503.

 

Izsoles noteikumi

Traktora_MTZ-80_vertejums

Share