Pārgājiens Ķemeru tīreļa takās

22.maijā Nītaures vidusskolas 8.klases skolēni ESF projekta Nr.8.3.5.0/16I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros devās ekskursijā “Dabas objekta karjeras stāsts” uz Ķemeru Nacionālo parku. Pārgājiena laikā pa Ķemeru tīreļa takām skolēni iepazinās ar purva augiem un dzīvniekiem, augstā purva veidošanos. Gide iepazīstināja skolēnus ar profesijām, kas nepieciešamas  strādājot   dabas aizsardzības jomā. Skolēni uzzināja, ka šīs profesijas saistītas ne tikai ar bioloģiju , dabas aizsardzību, ģeogrāfiju, bet arī ar celtniecību, ainavu arhitektūru, gidu un vēl daudzām citām profesijām.

Vizbulīte Blīgzna,

Nītaures vidusskolas skolotāja, 8.klases audzinātāja

Share