Pārgājiens “Pa zelta rudeni līdz Gaujas sākumam”

Pārgājiens uz Gaujas sākumu allaž sagādā kādu pārsteigumu un ir aizraujošs jebkurā gadalaikā! 21. oktobrī devāmies pārgājienā pa zelta rudeni,  tiekoties miglā tītā Elkas kalnā, lai pozitīvā kompānijā tālāk dotos uz Gaujas sākumu. Pa ceļam apbrīnas vērta bija Māļu pareizticīgā baznīca, kurai iegūts finansējums un sākušies vērienīgie ēkas glābšanas darbi. Dodoties tālāk un nonākot līdz pašas Gaujas tērcītei secinājām, ka tā ir izžuvusi un tālāk devāmies pa pašu upes gultni līdz bebru būvdarbiem. Dēļ šī gada lielā sausuma varējām iet cauri agrāk bebru appludinātai pļavai – pilnīgi neierasta un sirreāla ainava. Pārgājiena noslēgumā cienājāmies ar gardu zupu saulainajā un allaž viesmīlīgajā Elkas kalna saimniecībā. Kopumā lielisks piedzīvojums zelta rudens nokrāsās un aktīvi pavadīta diena. Paldies visiem dalībniekiem,  mūsu pārgājiena gidiem Dainim Šķerbergam un Andai Lukstiņai un, protamas, fotogrāfei Undai Paulai Laubergai par mirkļu iemūžināšanu.

Share