Pārtikas preču komplekti veiksmīgi nonāk pie Amatas novada teritorijā dzīvojošiem – 1- 12. klašu skolēniem no trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu statusu ģimenēm

Š.g. 17.aprīlī, pamatojoties uz Amatas novada pašvaldības 06.04.2020. ārkārtas sēdes lēmumu 1.§ “Par ēdināšanas nodrošināšanu 1-12.klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ar COVID-19 izplatību saistītās ārkārtas situācijas laikā” (ne ilgāk kā līdz 2019./2020. mācību gada pavasara semestra beigām), kur viena pārtikas preču komplekta cena noteikta EUR 20.00 (divdesmit euro 00 centi). Lai saņemtu pienākošos pārtikas preču komplektus, līdz 14.aprīlim bija jāpiesakās Amatas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Tika iegādāti 137 pārtikas preču komplekti un izdalīti Amatas novada teritorijā dzīvojošiem – 1- 12.klašu skolēniem no trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu statusu ģimenēm.

Pārtikas preču komplektu saturs ir mainīgs. Sastāvā ietilpst 13 dažāda veida produkti. Pārtikas preču komplekti veidoti pamatojoties pēc Sabiedrības integrācijas fonda izveidoto pārtikas preču komplektu parauga.

Tāpat, lai saņemtu pienākošos pārtikas preču komplektus maija mēnesim, līdz 14.maijam ir jāpiesakās Amatas novada pašvaldības Sociālajā dienestā. Arī maija mēnesī pārtikas preču komplekti tiks piegādāti Amatas novada teritorijā dzīvojošiem – 1-12. klašu skolēniem no trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu statusu ģimenēm. Maija mēnesim pašreiz pieteikti 153 pārtikas preču komplekti.

Informāciju sagatavoja:
Vaira Zaure,
Amatas novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja

Share