Diskusijā „Šī nav kosmiskā zinātne! Inovācijas un digitalizācija pašvaldībās un attīstības sadarbībā”

Kad:
2017. gada 28. septembris @ 10:00 – 15:00
2017-09-28T10:00:00+03:00
2017-09-28T15:00:00+03:00
Kur:
Ausmas
Drabeši
Drabešu pagasts, LV-4101
Latvija

28.septembrī 10:30 – 15:00 Amatas novada pašvaldība (Drabešu pagasta „Ausmas”, Amatas novads) Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Amatas novada pašvaldību rīko diskusiju par inovāciju un digitalizācijas lomu un iespējām gan pašvaldību attīstībā, gan arī attīstības sadarbībā. Par to, kādi finanšu līdzekļi pieejami inovāciju projektiem un pieredzes apmaiņai, stāstīsim un diskutēsim seminārā, kuram līdz 26. septembrim varat pieteikties Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā!

Divpusējā attīstības sadarbībā Latvijas pieredze inovācijās, e-pakalpojumu un e-pārvaldes ieviešanā un labas pārvaldības veicināšanā ir jomas, kas interesē mūsu partnervalstis. Diskutēsim par inovāciju ekosistēmām jeb sadarbību starp pašvaldībām, universitātēm un uzņēmējiem, jo uzņēmējiem ir interese digitālo risinājumu ieviešanā partnervalstīs, savukārt ar attīstības instrumentiem iespējams attīstīt pašvaldības un likumdošanas vidi, kas veicina inovatīvo risinājumu izmantošanu partnervalstu attīstībai.

Inovāciju ekosistēmu attīstībā joprojām daudz kas darāms arī Latvijas pašvaldībās. Viens no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas jāiekļauj arī Latvijas nacionālajā plānošanas un finansēšanas ietvarā, paredz veidot noturīgu infrastruktūru un sekmēt inovācijas, uzlabojot zinātnisko pētniecību, plašāk izmantojot tīras un videi nekaitīgas tehnoloģijas, kā arī palielinot uzņēmumu piekļuvi finanšu pakalpojumiem.

Programma.