“LIELĀ TALKA” Amatas novadā

Kad:
2017. gada 22. aprīlis pilnas dienas
2017-04-22T00:00:00+03:00
2017-04-23T00:00:00+03:00
Cena:
Bezmaksas

Lielā Talka notiks sestdien, 22.aprīlī no plkst.9:00-15:00 vienlaicīgi visā Latvijā un arī Amatas novadā. Ja vēlaties organizēt un pieteikt savu talkas vietu, tad dodieties uz Lielās Talkas mājaslapu www.talkas.lv , kur kartē, attiecīgi to palielinot, precīzi novietojiet sarkano spraudnīti punktā, kur organizēsiet talku un aizpildiet talkas anketu. Tad gaidiet Lielās Talkas koordinatora apstiprinājumu, ka Jūsu pieteiktā talka tiks reģistrēta un būs redzama kartē! Reģistrācija tiks slēgta 20.aprīlī.

Amatas novadā organizētas talkas notiks visos novada pagastos. Līdz 11.aprīlim novadā reģistrētas desmit talkas vietas:

Drabešu pagastā-

  • Āraišu arheoloģiskais parks aicina uz talku lielus un mazus, drošāk strādāt būs gumijas apavos. Pēc talkas aicināsim uz kopīgu zupu un kliņģeri. Talkas dienas noslēgumā interesentiem būs iespēja doties ekskursijā pa Āraišu arheoloģiskā parku gida pavadībā.

Lūdzam pieteikt savu dalību talkā: ezerpils@amatasnovads.lv

Talkas vadītājs: Jolanta Sausiņa, t. 28002237;

  • Ieriķos dzelzceļa apkārtnes sakopšana. Talkas vadītājs: Marina Konopeļko, t.29531875;

Amatas pagastā pieteiktas divas talkas vietas-

  • Ģikšos sakops mežiņu un teritoriju pie gājēju celiņa uz Ģikšu kultūras namu. Talciniekiem vēlams vilkt gumijas zābakus, jānem līdzi savi darbarīki. Noslēgums pie kopēja zupas katla. Talkas atbildīgais: Aigars Krieviņš, t.22436035.
  • Pie M.Vanagas muzeja un veco ļaužu mājas “Doles-2” apkārtnes sakopšanas strādās pensionāru apvienība “Dzīvesprieks”. Aicināti piedalīties arī citi talkot gribētāji, līdzi ņemot darba rīkus, cimdus un labu noskaņojumu. Būs arī karsta zupa noslēgumā. Talkas atbildīgais: Aleksandra Freivalde t.29156766.

Nītaures pagastā plānotas divas talkas vietas:

  • Nītaures Paaudžu parka sakopšana un apzaļumošana. Talkas atbildīgais: Larisa Šteine, t.26389396;
  • Nītaures pareizticīgo kapsētas teritorijas sakopšana. Talciniekiem līdzi jāņem darba rīki. Talkas atbildīgais: Līvija Ķauķīte, t. 29284389.

Skujenes pagastā plānota notiks Skujenes veco lietu muzeja apkārtnes un Amatas upes krasta sakopšana. Talciniekiem līdzi jāņem lāpstas, grābekļi un citi noderīgi darba rīki. Talkas noslēgums pie zupas katla. Talkas atbildīgais: Laila Zeile, t.26262495.

Zaubes pagastā pieteiktas trīs talkas:

  • Zaubes parka sakopšana. Talciniekiem līdzi ņemt darba rīkus pēc iespējām- dažādus grābekļus, zāģi, krūmzāģi, cirvi, zaru šķēres. Talkas atbildīgais Jānis Vilnis, 6647456;
  • Augšezera apkārtnes sakopšana. Talkas atbildīgais Egils Liepiņš, t. 26521961;
  •  Zaubes pamatskolas teritorijas sakopšana un labiekārtošana.

Talkas vadītājs: Vita krūmiņa, t. 26599056.

Lielās Talkas laikā ikviens tiek aicināts sakopt publiskās piesārņotās vietas. Tiem, kuri paši talku nevēlas organizēt, ir iespēja pievienoties kādai no šeit minētajām talkām vai atrast mājaslapā www.talkas.lv esošajā kartē kādu citu sev tuvāko vai interesantāko talku un 22.aprīlī tai pievienoties, iepriekš sazinoties ar talkas atbildīgo, lai nerastos pārpratumi.

Lielās Talkas atkritumu maisi šogad ir baltā krāsā un talcinieki tos bezmaksas varēs saņemt tikai 22.aprīlī ikvienā www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā. Atkritumu vākšana notiek tikai šajos maisos! Sazinoties ar pašvaldības komunālās saimniecības nodaļu, iespējams arī individuāli piedalīties pašvaldības ceļmalu un citu piesārņoto publisko vietu sakopšanā. Papildus informācija par maisiem pieejama pie Amatas novada koordinatores Valdas Veisenkopfas, t.29170544. Piepildītos maisus atstājiet TIKAI reģistrētajā talkas vietā un par to atrašanās vietu informējiet talkas atbildīgo. Neskaidrību gadījumā zvaniet pašvaldības talkas koordinatoram.

Talkojot noteikti lietojiet darba cimdus! Ieteicams vilkt garās bikses un kreklu vai jaku ar garām piedurknēm. Kājās velciet slēgtus apavus ar pietiekami cietu, biezu zoli, lai pēdās neieduras kāds nepamanīts stikls vai ass priekšmets. Galvā lieciet cepuri vai lakatu. Šāds apģērbs pasargās arī no ērču kodieniem! Papildus aizsardzībai lietojiet ērču atbaidīšanai paredzētos krēmus vai izsmidzināmos līdzekļus.

Dodoties uz talku, ņemiet līdzi savus ģimenes locekļus, draugus, radus, darba kolēģus, kaimiņus un pats svarīgākais – darba prieku!

Lielajā Talkā aicinām ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, veidot dekoratīvos stādījumus, labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus… Dzīvosim skaisti! Lai prieks mums pašiem un pārējiem! Latvijai BŪT zaļai!

Valda Veisenkopfa, Amatas novada Lielās Talkas koordinatore