Pašvaldību sadraudzības projekts “Izaugsme, vienlīdzīgas iespējas un migrācija”

No 26. jūlija līdz 1.augustam Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes delegācija devās uz Itāliju, lai piedalītos  “Eiropa pilsoņiem” programmas projektā Antillo pašvaldībā “Izaugsme, vienlīdzīgas iespējas un migrācija”. Projektā piedalījās partneri no dažādām Eiropas pašvaldībām: Itālijas, Latvijas, Spānijas, Bulgārijas, Slovākijas un Ungārijas.

Projektā galvenā uzmanība tika pievērsta tādām tēmām kā vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana, migrācija un tās loma, labklājības un izaugsmes dimensija saskaņā ar Eiropas izaugsmes programmu, lai iedzīvotājiem un politikas veidotājiem dotu jaunu skatījumu uz minētajām tēmām arī  vietējā līmenī: kā migranti var dot ieguldījumu ES ekonomikā, kā  veiksmīgi integrēties un veidot kopīgi  ES nākotni.

Galvenie projekta  mērķi ir orientēti uz izpratnes veicināšanu par ES vērtībām, tiesībām un iespējām, liekot ikvienam  justies daļai no ES.

Pasākumu plāns tika izveidots ar dažādu mērķa grupu ierosinājumu un atbalstu, un tas tika organizēts semināru veidā ar apaļo galdu diskusijām, paraugprakses apmaiņu, tikšanos skolā, diskusijām un debatēm, teritorijas apmeklējumiem, lai attīstītu aktīvu pilsoniskumu un veicinātu mijiedarbību starp iesaistītajiem pilsoņiem.

Ar šiem pasākumiem iedzīvotājiem un politiķiem  bija iespēja palielināt savas zināšanas un informētību par ES politikas nozīmi un vērtībām.

Projekta apraksti angļu valodā ŠEIT un ŠEIT.

Invalid Displayed Gallery

 

Informāciju sagatavoja:
Rita Merca
Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes
Ārējo sakaru koordinatore

 

Share