Paziņojums par Amatas novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Amatas novada dome informē, ka 2018. gada 19. decembra sēdē pieņemts lēmums Nr.1 “Par Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024. gadam (ar 2018. gada grozījumiem) galīgās redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.12 “Amatas novada Teritorijas plānojuma 2014.-2024.gadam (ar 2018.gada grozījumiem) teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izdošanu.

Teritorijas plānojuma grozījumu materiāli, pēc publikācijas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” būs pieejami interneta vietnēs: www.geolatvija.lv un www.amatasnovads.lv

Share