Pēc pieredzes uz Ogri un Līvāniem

24. un 25. maijā projekta „Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā” ietvaros Vidzemes reģiona pašvaldību darbinieki kopā ar Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem devās uz Ogri un Līvāniem. Brauciena galvenais mērķis bija gūt atbildi uz jautājumu – Kā pašvaldība var palīdzēt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstīšanā savā reģionā? Un kā izrādās – iespēju ir daudz. Šāda bija galvenā atziņa, atgriežoties no notikumiem un iespaidiem bagātā pieredzes apmaiņas brauciena. Kā atzīst vairums brauciena dalībnieku, lielākais atklājums un iedvesmas avots ir satiktie cilvēki, viņu degsme acīs, lielais darba spars un vēlme cīnīties par sevi un savu ideju, meklējot iespējas, reizēm arī apvedceļus mērķa sasniegšanai.

 

Ogrē brauciena dalībnieki viesojās Biznesa un inovāciju centrā (OBIC), kura uzdevums ir palīdzēt ikvienam uzņēmējam, kas vēlas attīstīt savu darbību Ogrē un tās novadā. Pēc ciemošanās OBIC, pieredzes apmaiņas dalībnieki devās uz servisu SIA „OSC”, kas autosportista un inženiera Andra Dambja vadībā konstruē rallija mašīnas un ir pirmie pasaulē, kas finišēja Dakaras rallijā ar elektropiedziņas auto. Tālāk ceļš veda uz „Fazer Latvija” maiznīcu, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar maiznīcas darbību, pamatprincipiem, kā arī uzzināja par uzņēmuma iesaistīšanos sava novada un reģiona attīstībā. „Fazer” maiznīca palīdz maznodrošinātajiem, atbalsta labdarības, bērnu attīstības un vides labiekārtošanas projektus.

 

Dienas otrajā daļā brauciena dalībniekiem bija iespēja paviesoties kooperatīvajā sabiedrībā „Mūsmāju dārzeņi”, kas apvieno desmit biedrus, zemnieku saimniecības, kurās tiek realizēti vairāk kā 18 000 tonnudārzeņu un kartupeļu. Kooperatīvs ir pierādījums tam, kā kopīgiem spēkiem var kļūt par konkurētspējīgu uzņēmumu, kas ieņem stabilu vietu Latvijas tirgū un lēnām iekaro savu vietu arī ārvalstīs. Diena noslēdzās ar vienīgās pasaulē publiski apskatāmās ekspozīcijas, kura veltīta kino dižgaram – režisoram Sergejam Eizenšteinam, apskati. Ķeipenes stacijas saimniece un kino jomas entuziaste Velta Riekstiņa ar patiesu aizrautību stāstīja par ekspozīcijas rašanos, kas apliecina, ka cilvēku entuziasms bieži vien ir vietas attīstības pamatā.

 

Līvāni pieredzes apmaiņas dalībniekus uzņēma Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā. Līvāni var lepoties ar Uzņēmēju padomi, kuras uzdevums ir izvērtēt, sniegt padomus un rast risinājumus ar uzņēmējdarbību saistītām situācijām. Interesi izraisīja Līvānu darbs ar jauniešiem uzņēmējdarbības jomā, organizējot biznesa pulciņu pamatskolas un vidusskolas skolēniem, biznesa ideju konkursu vidusskolēniem, kā arī piedāvā prakses iespējas dažādos Līvānu novada uzņēmumos. Izveidots studiju fonds, kurā vietējie uzņēmēji sponsorē studijas jauniešiem ar izcilām sekmēm.

 

Tālāk ceļš veda uz Līvānu stikla muzeju, kuru apmeklējot, lielāko daļu dalībnieku pārņēma nostalģija un skumjas par rūpnīcas zaudējumu. Muzeja darbiniece iepazīstināja ar stikla rūpnīcas vēsturi, ar stikla pūšanas tehniku un izrādīja saglabātos Līvānu stikla meistaru izstrādājumus, kas tapuši laikā posmā no rūpnīcas darbības sākuma 1887. gadā. Muzejam sekoja Latgales Mākslas un Amatniecības Centra un Aktīvā tūrisma centra apmeklējums, kas aktīvi iesaistās dažādos projektos un aktivitātēs. Diena noslēdzās ar Līvānu novada centrālās bibliotēkas apmeklējumu, kura, kā atzina tās direktore Inta Vērdiņa, ir veidota pēc Valmieras integrētās bibliotēkas parauga. Bibliotēka ir plaša, ar lielu grāmatu klāstu un interneta pieejamību jebkuram interesentam.

 

Pieredzes apmaiņas brauciena dalībnieki atzīst, ka gūtas jaunas idejas, ierosmes izmaiņām un jauninājumiem savā darbā. Viena no galvenajām atziņām, kas gūta – ja reizēm šķiet, ka pašvaldību rokas ir par īsu un likumi neapstrīdami, atliek tikai pavērties apkārt. Jo kā izrādās ir cilvēki, kas dara lietas par spīti nelabvēlīgiem apstākļiem un viņiem izdodas, kas dod cerību, ka ikvienam iecerētais ir pa spēkam.

 

Pieredzes apmaiņa tika rīkota projekta “Vidzemes reģiona pašvaldību kapacitātes stiprināšana inovāciju ekonomikas attīstības projektu jomā” ietvaros. 100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

Plašāk par pieredzes apmaiņu var lasīt VPR mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:

Marta Cekule

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Vidzemes plānošanas reģions

Mob. 26609252

E-pasts: marta.cekule@vidzeme.lv

Vidzeme – ceļš ved augšup!

Share