Piesaki savu kandidatūru Jauniešu domei!

Jau iepriekš esam informējuši, ka 19.09.2012. Amatas novada Domes sēdē tika pieņemts lēmums izveidot Amatas novada jauniešu domi.

Tādējādi pagastu pārvaldēm, sadarbojoties ar novada skolām un jauniešiem līdz š.g. 20.novembrim ir jāizvirza 2-3 jaunieši (vecumā no 13-25 gadiem) no katra pagasta, kas piedalīsies informatīvā sanāksmē, lai izveidotu novada jauniešu domi.

Aicinām jauniešus būt aktīvus un informēt pagastu pārvaldes par savu vēlmi darboties Amatas novada jauniešu domē!

Sīkāka informācija:

Zane Pīpkalēja

projektu koordinatore

zane.pipkaleja@and.lv,

tālr.64119023

Share