PIETEIKŠANĀS DARBAM VĒLĒŠANU IECIRKŅU KOMISIJĀS EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANĀM 2019.GADA 25.MAIJĀ

Amatas novada vēlēšanu komisija saskaņā ar likumu “ Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā.                                                                                       Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana izsludināta sekojošos vēlēšanu iecirkņos:

Nr.367 – “Līvu bibliotēka”, Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu pag., Amatas nov. – 7 locekļi

Nr.368 – Amatas novada dome, “Ausmas”, Drabešu pag., Amatas nov. – 7 locekļi

Nr.369 – Amatas pagasta pārvalde, Egļu iela 1, Ģikši, Amatas pag., Amatas nov. – 7 locekļi

Nr.378 – Nītaures pagasta pārvalde, “Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov., – 7 locekļi

Nr.383 – Tautas nams, Sporta iela 1, Skujene, Skujenes pag., Amatas nov. – 7 locekļi

Nr.390 – Zaubes pamatskola, “Bērzaines”, Zaube, Zaubes pag., Amatas nov.- 7 locekļi

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu iecirkņa komisijā ir:

  1. reģistrētajām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām;
  2. vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji;
  3. Amatas novada vēlēšanu komisijas loceklim.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai novada vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi..

Par vēlēšanu iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs,
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai Amatas novada domes deputāts;
  5. kurš nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis,

Pieteikumi jāiesniedz Amatas novada vēlēšanu komisijas sekretārei Maijai Žīgurei “Ausmās”, Drabešu pagasts, Amatas novads, līdz 2019. gada 22.martam (ieskaitot).

Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kas atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapas  www.cvk.lv  sadaļā Eiropas Parlamenta vēlēšanas – Darbs vēlēšanu iecirknī: https://www.cvk.lv un Amatas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību. Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un adresi.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

2019.gada 25. maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un EP no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti. Vēlētāju uzskaitei EP vēlēšanās lieto iepriekš izveidotus vēlētāju sarakstu. Katrs vēlētājs ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā jābalso vēlēšanu dienā. Sākotnēji vēlētāj tiek iekļauti reģistrētajai dzīvesvietai atbilstošajā iecirknī, bet no 2019.gada 16.marta līdz 07.maijam (18.dienai pirms vēlēšanām) iecirkni var mainīt. Reģistrēties balsošanai citā iecirknī būs iespējam divos veidos:1. tiešsaistē- izmantojot iecirkņa maiņas e-pakalpojumu; 2. klātienē – piesakot iecirkņa maiņu jebkurā pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē.’                                                                                                                   Vairāk pa Eiropas Parlamenta vēlēšanām, vēlēšanu tiesībām, balsošanas iespējām, kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu aģitāciju Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā: www.cvk.lv

Amatas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Rutkovska,                                                                                                                          sekretāre Maija Žīgure
Tālruņi: 28341588; 26133952

Share