Pret Covid-19 vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars Latvijas novados

Pret Covid-19 vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars Latvijas  novados (dalījumā pirms administratīvi teritoriālās reformas).

Dati pieejami:  https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VES__VS__VSV/RIG100/Sīkāk:
 https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VES__VS__VSV/RIG100/

Share