Profesionālās pilnveides kursi “Tradicionālās dziedāšanas skola Drabešos 2020”

Laikā no 30. jūlija līdz 2. augustam Amatas novada Drabešu muižā notiks profesionālās pilnveides kursi „Tradicionālās dziedāšanas skola Drabešos 2020”.

Kursos plānota dažādu tradicionālās dziedāšanas aspektu iepazīšana, praktisku iemaņu iegūšana un pieredzes apmaiņa. Lieliska iespēja sadziedāt, apgūt tradicionālās daudzbalsības veidus un vienbalsīgo dziesmu specifiku, iepazīt savu balsi tradicionālās dziedāšanas kontekstā.

Kursu pasniedzējām – Zanei Šmitei un Dacei Prūsei – regulāri tiekoties bērnu un jauniešu folkloras festivāla “Pulkā eimu, pulkā teku” tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” žūrijā, jau ilgāku laiku iekšēji brieda sajūta pēc nepieciešamības organizēt kursus tradicionālajā dziedāšanā. Analizējot situāciju Latvijā un, ņemot talkā citu valstu (Polijas un Lietuvas) pieredzi līdzīgu pasākumu organizēšanā, tika nolemts ko līdzīgu piedāvāt tradicionālās mūzikas entuziastiem, grupu vadītājiem.

Profesionālās pilnveides kursus organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar biedrību “Tradicionālās kultūras centrs “KasTe””.

Tradicionālās dziedāšanas meistarklases vadīs Zane Šmite un Dace Prūse.

Zane Šmite ir dziedātāja un vokālā pedagoģe. Pēc studijām RPIVA un Latvijas Mūzikas akadēmijā, zināšanas par balsi papildinājusi Koimbras universitātē (Portugāle). Apguvusi Estill vokālo metodiku (1.un 2.līmenis), kā arī pilnveidojusi prasmes dažādās meistarklasēs, tālmācības kursos un balss konferencēs Latvijā un ārzemēs. Latvijas Dziedāšanas skolotāju asociācijas valdes locekle un konferenču organizētāja kopš 2015.gada. Līdzās pamatdarbam Mūzikas akadēmijā un Kultūras akadēmijā, konsultē un vada meistarklases Latvijas folkloras kopām un individuāliem dziedātajiem. Brīvajā laikā koncertē solo vai kopā ar Ilzi Grunti, Haraldu Sīmani,  trio Šmite Rancāne Cinkuss, Iļģi u.c.

Šajā reizē vairāk uzmanība tiks veltīta vokālai tehnikai – balss iesildīšana un atsildīšana, elpošanas vingrinājumi, dažādas skaņveides utt. Vingrinājumos apgūtais tiks iekļauts dziesmu veidošanā un teicēju ierakstu analīzē.

Dace Prūse. Dziedāšanas prasmes sākotnēji apguvusi no savas Kurzemes omammas, kas bērnībā iemācījusi daudz dziesmu, no kurām lielākā daļa bijušas tautasdziesmas. 1987. gadā satika savus pirmo profesionālo vokālo pedagogu – Anitu Garanču. No tā laika sākusies nopietna interese par vokālo pedagoģiju.
No 1988. gada pievērsusies tradicionālās kultūras izzināšanai. Desmit gadus radoši un izzinoši darbojusies grupā “Laiksne”, kuras repertuāra sagatavošanā daudz pētījusi un analizējusi ierakstus un norises. Jau 25 gadus pastiprinātu uzmanību pievērsusi tradicionālās dziedāšanas apguvei un pedagoģijai. Strādājusi ar bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem, kā arī individuāliem interesentiem grupās LU Etniskās Kultūras Centrā, Tautas Mūzikas Centrā, vēlāk individuāli organizētās grupās dažādās vietās Rīgā. 2004. gadā iegūts maģistra grāds pedagoģijā, veicot pētījumu par tradicionālo dziedāšanu pieaugušo izglītībā. No 1995. līdz 2010. gadam bijusi aktīva Rīgas Danču kluba muzikante. Paralēli darbojusies, konsultējot folkloras un skolotāju grupas novados kā arī muzicējusi dažādos projektos, piemēram “Zaļa zāle” ar Laimu Jansoni. Šobrīd Dace ir folkloras kopas “Vecsaule” vadītāja.

Dziedāšanas nometnē padziļināti pievērsīsies psiholoģiskajiem aspektiem dziedāšanā, uzmanība būs vērsta uz skaņveides specifiku, dziedāšanas veida specifiku, kas raksturīga dažādiem tradicionālās dziedāšanas veidiem.

 

Kursu dalībniekiem papildus tiks piedāvāta iespēja praktizēt cigun vingrošanu sertificētas cigun pasniedzējas Līgas Jelēvičas vadībā.

Vairāk informācijas pa tālruni +371 29199870 vai rakstot uz e pastu dziedasanasskola@inbox.lv

 

Informāciju  sagatavoja:
Inese Roze,
Drabešu muižas Amatu mājas vadītāja

 

Share