Videi draudzīgas tūrisma infrastruktūras projekts “Zaļie dzelzceļi” sākas

Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA), sadarbojoties ar 25 Vidzemes un Dienvidigaunijas
pašvaldībām tai skaitā Amatas novadu un organizācijām, ir uzsākusi Interreg Igaunijas/Latvijas pārrobežu programmas projekta “Zaļie Dzelzceļi” jeb “Green Railway” īstenošanu. Š.g. 3. un 4. aprīlī Limbažos notika projekta  atklāšanas pasākums.
Projekts “Green Railways” paredz bijušo dzelzceļa līniju infrastruktūras sakārtošanu
Vidzemē un Dienvidigaunijā, kopumā izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu
velo/kājāmgājēju maršrutu, kura lielākā daļa ved pa bijušajām dzelzceļa līnijām. Projekta
plānotās aktivitātes Vidzemē ietver bijušo dzelzceļa līniju segumu atjaunošanu un
piemērošanu nemotorizētajam transportam, koka tiltiņu un margu uzstādīšanu, atpūtas vietu
izveidi un bijušo dzelzceļa infrastruktūras objektu uzlabošana, kājāmgājēju, velobraucēju
skaitītāju uzstādīšanu, kā arī citas aktivitātes. Tāpat paredzēta maršruta marķēšana dabā, kā
arī vietējās un ārvalstu aktivitātes maršruta popularizēšanai.
Atklāšanas pasākumā piedalījās Limbažu un Valgas pašvaldību priekšsēdētāji, Ekonomikas
Ministrijas Tūrisma departaments, Latvijas pašvaldību savienība, Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra, Rīgas plānošanas un Vidzemes plānošanas reģioni, Latvijas Zaļo ceļu
asociācija.
Līdzīgi projekti jau ir īstenoti vairākās Eiropas Savienības valstīs, kur bijušie dzelzceļi tiek
veiksmīgi piemēroti tūrismam dodot iespēju vietējiem iedzīvotājiem radīt un attīstīt īpaši
interesantu, vēsturisku un kultūras bagātu tūrisma piedāvājumu, kas būtu izmantojams visu
gadu, piemēram, dažādiem velo un pārgājienu maršrutiem, nūjošanai, zirgu izjādēm vai
slēpošanai un izbraucieniem suņu pajūgos ziemas sezonā.
Projekta vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija, tā kopējais budžets ir 1 174 938 EUR, no kuriem 85% ( 998697.3 EUR) līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekts norisinās 26 mēnešus no 01.03.2017-30.04.2019.

Projekts „Zaļie Dzelzceļi” tiek īstenots un līdzfinansēts Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas ietvaros.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Vidzemes Tūrisma asociācija un tā neatspoguļo Igaunijas – Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

Informāciju sagatavoja:
Alise Plaude,
projekta „Green Railways” sabiedrisko attiecību speciāliste
Vidzemes Tūrisma asociācija

 

 

Share