Projekts ,,Eiropa pilsoņiem”


Oktobra nogalē Amatas un Raunas novada pašvaldības delegācijas piedalījās ,,Eiropa pilsoņiem” projekta ApiAry (Ceļā uz aktīvu solidaritāti) pasākumā Šationā (Chatillon) Itālijā. Ārējo sakaru koordinatore Rita Merca partnervalstu pārstāvjus iepazīstināja ar Amatas novada darbību, attīstības prioritātēm, prezentēja jauniešu un senioru sadarbību, brīvprātīgā darba pieredzi novadā. Amatas novada deputāts Edgars Jānis Plēģeris  prezentēja  Latviju un mūsu vērtības, kā arī parādīja 2019.gada video par Zaubes kulināro festivālu. Savukārt, partneri no Maltas, Itālijas un Spānijas  pastāstīja par brīvprātīgo darbu, NVO projektiem un kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta ietvaros dalībnieki piedalījās Jauno Eiropiešu dienā, apmeklēja skolu, kur apmāca nākošos tūrisma un viesmīlības speciālistus, piedalījās skolēnu zīmējumu vērtēšanā un konkursa laureātu sumināšanā, izmēģināja spēkus viktorīnā par Eiropas Savienību, kā arī bija klāt vietējo ražojumu izstādē gadatirgū Sagra Miele. Gadatirgus ir svarīgākais rudens pasākums šajā reģionā, lai godinātu medus ražošanas tradīcijas Aostas ielejā. Braucienā iepazinām arī Šationas slaveno Gambas pils muzeju.  Noslēgumā partneri no Latvijas, Itālijas, Maltas un Spānijas parakstīja sadarbības līgumu, lai turpinātu  uzsākto sadarbību pašvaldību demokrātijas jautājumos un solidaritātes  stiprināšanā.

Projekta mērķis ir palielināt izpratni par Eiropas solidaritātes principiem, vērtībām, sniegt iedzīvotājiem visā ES iespēju veikt brīvprātīgo darbu, apgūt labāko citu valstu pieredzi un tradīcijas.

 

Share