Realizēts projekts “Iedzīvotāju fizisko spēju uzturēšana un pilnveidošana, sportisko sasniegumu uzlabošana, izmantojot jaunākos sporta tehnoloģiju risinājumus”

Ir noslēgusies Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes 21.08.2019. apstiprinātā Biedrības Sporta klubs “Ašais” projekta Iedzīvotāju fizisko spēju uzturēšana un pilnveidošana, sportisko sasniegumu uzlabošana, izmantojot jaunākos sporta tehnoloģiju risinājumus, Nr.19-09-AL18-A019.2202-000011, realizācija. Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Īstenojot projektu, tika veikta trīs AirRunner skrejceļu iegāde un uzstādīšana Biedrības Sporta klubs “Ašais” telpās Drabešu muižas pilī, radot plašai iedzīvotāju grupai iespēju nodarboties ar veselību veicinošām aktivitātēm augstāko sportisko sasniegumu sistemātiskai pilnveidošanai, izmantojot mūsdienām atbilstošas, jaunāko tehnoloģiju sporta iekārtas.

 

Projekta kopējās izmaksas 10 479.01 EUR, no tā 9 431.11 EUR līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

 

Vairāk informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Share