Realizēts projekts “Mūsdienīga funkcionālā treniņa pieejamība visu vecumu iedzīvotājiem”

Ir noslēgusies Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldes 26.04.2018. apstiprinātā Biedrības Sporta klubs “Ašais” projekta “Mūsdienīga funkcionālā treniņa pieejamība visu vecumu iedzīvotājiem”, Nr.18-09-AL18-A019.2202-000012, realizācija. Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Īstenojot projektu, tika veikta funkcionālo kardio treniņu komplekta iegāde un uzstādīšana Biedrības Sporta klubs “Ašais” telpās Drabešu muižas pilī, radot plašai iedzīvotāju grupai iespēju nodarboties ar veselību veicinošām aktivitātēm  izmantojot mūsdienām atbilstošas treniņu metodes un iekārtas.

Projekta kopējās izmaksas 16 960.67 EUR, no tā 15 264.60 EUR līdzfinansēja Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.

 

Vairāk informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

 

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

 

 

 

Share