Rekomendācijas lauksaimniekiem, lai nepieļautu inficēšanās risku ar COVID – 19 vīrusu

Pamata rekomendācijas:
Aizliegts ierasties darba vietā ar paaugstinātu temperatūru vai elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm (iesnas, klepus, sāpes kaklā);
• Pēc iespējas biežāk mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm;
• Sasveicināties ar kolēģi bez fiziska kontakta;
• Jebkurā vietā ar kolēģi ievērot 2 m distanci.

Tehnikas higiēna:
• Katrai personai jācenšas strādāt ar vienu konkrētu tehnikas vienību;
• Regulāri tīrīt durvju rokturus un vadības ierīces, apstrādājot tos ar dezinfekcijas līdzekli;
• Katrai personai jātīra un jādezinficē tikai savas norīkotās tehnikas kabīnes virsmas un priekšmetus;
• Ja tas nav iespējams, tad kabīnes un virsmas jātīra darbiniekam, kurš ir ģērbies aizsargtērpā.

Riska novēršanas pasākumi:
• Stingri ierobežot saimniecības teritorijas apmeklēšanu, atļaujot tur atrasties tikai tās darbiniekiem;
• Darbiniekiem nodrošināt pieeju roku mazgāšanas iekārtām un dezinfekcijas līdzekļiem;
• Bieži tīrīt un dezinficēt darba priekšmetus un virsmas;
• Aicināt sadarbības partnerus izvairīties no saimniecības apmeklējuma;
• Piegādes transporta vadītājam nodrošināt 2 m distanci no jebkura saimniecības darbinieka.

Informāciju sagatavoja: Biedrība “Zemnieku saeima”

Share