Sadraudzības pilsētu projekts “Solidaritāte krīzes laikā: iedzīvotāji lūdz atjaunot Eiropas vērtības”

Amatas novada delegācija apmeklēja Casalvecchio Siculo pašvaldību (IT), lai piedalītos projektā “Solidaritāte krīzes laikā: iedzīvotāji lūdz atjaunot Eiropas vērtības”. Projektā piedalījās pašvaldības un organizācijās no Itālijas, Maltas, Spānijas, Slovākijas, Polijas un Latvijas. Projekta mērķis bija apgūt  jaunu pieredzi, attīstīt jaunas politikas un instrumentus, kas saistīti ar solidaritāti krīzes laikā, un izveidot spēcīgas un ilgstošas ​​attiecības, lai kopīgiem jautājumiem atrastu strukturētu ilgtermiņa risinājumu.

Projekta ideja ir runāt par Eiropas Savienības vērtībām un solidaritāti, lai uzlabotu programmas “Eiropa pilsoņiem” pastāvīgās un ikgadējās prioritātes. Projekts pulcēja iedzīvotājus, vietējo, reģionālo un Eiropas politiku ekspertus un trešā sektora pārstāvjus, kā arī  ieinteresētās puses, lai diskutētu, kas ir nepieciešams, lai labāk izprastu solidaritāti.

Projekta noslēgumā tika parakstīts sadarbības līgums. Līdz ar projekta partnerības līguma parakstīšanu tiek izveidota ilgstoša sadarbība un cieša draudzība starp partnervalstu pašvaldībām.  Darba programmā bija dažādas aktivitātes, izmantojot jaunas un inovatīvas darba metodes: tikšanās, darbnīcas, publiskas debates, seminārs, ,,prāta vētra”, viedokļu apmaiņa, diskusijas, starpkultūru vakars, vizītes un citas aktivitātes, veicinot savstarpēju dialogu, zināšanas un vērtības, konstruktīvu viedokļu salīdzināšanu.

Vairāk informācijas angļu val.:
Casalvecchio Siculo Town Twinning apraksts
Casalvecchio Siculo Municipality info_template

 

Informāciju sagatavoja:
Rita Merca,
Ārējo sakaru koordinatore

Share