Sajūtu bungu meistari Ilze un Sergejs Bušujevi

Sajūtu bungu meistari Ilze un Sergejs Bušujevi cilvēkiem dod iespēju kļūt par bungu draugiem, radīt pašiem savas bungas, ļaujoties sajūtām, dodot tām savu enerģiju un mīlestību. Ilze un Sergejs stāsta, ka bungu darināšanas laiks ir maģisks, jo jau tad izveidojas saikne starp cilvēku un viņa gatavotajām bungām, un tās caur dažādām zīmēm un sajūtām parāda savu raksturu. Kad cilvēka dzīvē ienāk šādas bungas, viņš atraisās, vairāk ieklausās savās sajūtās, sāk raudzīties uz lietām un situācijām savādāk, sāk saskatīt zīmes, ko varbūt agrāk, būdams ierauts dzīves virpulī, nebija manījis. Pārāk ašam cilvēkam bungas māca pacietību, savukārt lēnam cilvēkam dod enerģiju raitākam solim. Bungu skaņas vieno cilvēku ar Zemes vibrācijām, kas palīdz atjaunot savu enerģijas lauku.

Ilze un Sergejs savas gatavotās bungas sauc par Sajūtu bungām, jo tās ar savu vibrāciju palīdzot cilvēkiem atbrīvoties no uzkrātās spriedzes, atraisa Sajūtas un atver Dvēseli, ļaujot ieraudzīt un saklausīt to, kas iepriekš nebija atklājies. Bungu darināšana esot gan fizisks, gan garīgs process, jo bungas ir dzīvas, tās mostas siltumā, kad ir aktīva uguns enerģija, un aizmieg, sajūtot ūdens enerģiju. Viņas ienāk ģimenē kā bērns un rada iekšējas pārmaiņas visos mājiniekos. Dažkārt paiet kāds laiciņš, kamēr viņi pārvar nedrošību, bailes no nezināmā un ļaujas pieņemšanai. Bērni ļoti harmoniski uztver bungas, jo viņi ir atvērti pasaulei un sajūt, kurā brīdī bungas viņiem palīdzēs nomierināties, mazināt kādu Dvēseles sāpi.

Ilze un Sergejs stāsta: “Pārsvarā bungas darinām no nomedīto meža dzīvnieku ādām, tādā veidā dodot tiem iespēju dzīvot otru dzīvi caur skaņu un vibrāciju, palīdzēt cilvēkiem garīgajā ceļā, veidojot viņos saskaņu ar dabu un mācot sajust visas piecas stihijas – Uguni, Gaisu, Ūdeni, Zemi un Dvēseles Dievišķo gaismu.”

Sajūtu bungas noderēs gan pieaugušajiem, gan bērniem un pusaudžiem:

  • muzicēšanai;
  • meditēšanai;
  • stresa un emocionālās spriedzes samazināšanai;
  • enerģijas lauka atjaunošanai;
  • domāšanas un koncentrēšanās spēju veicināšanai.

Piedāvājam:

  • Iepazīšanās ar Sajūtu bungām – saruna un bungu vibrāciju sajušana (30min-1h);
  • Sajūtu bungu darināšana (2-4h), iepriekš piesakoties.

Adrese: „Kalna Vērši 4”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4139
Tālr.nr.: 29456485 (Ilze), 29262196 (Sergejs)

Share