Sarunas Ģikšu bibliotēkā turpinās

Sarunas notiek, sadarbojoties Melānijas Vanagas muzeja vadītājai  Ingrīdai Lācei ar Ģikšu bibliotēkas vadītāju Daci Lāci. Otrā saruna veltīta dzimtu stāstiem.

Ingrīde Lāce sarunu ievadā iepazīstināja ar lielākajām dzimtām Amatas pagastā, to skaits tuvu diviem desmitiem. Daudzu dzimtu saknes stiepjas  vairāku gadsimtu dziļumā.

Tās ir Baumaņu, Jauniešu, Rudzīšu, Ķipēnu, Venteru, Eglīšu, Tinusu, Rubju, Bambu u.c. dzimtas.

Vairāku dzimtu pārstāvji ir padziļināti interesējušies un pētījuši savas dzimtas saknes.

Šoreiz tuvāk iepazināmies ar Ķipēniem, Tinusiem, Apsīšiem.

Aiga Ķeņģe iepazīstināja ar savu dzimtas koku, kuru pētījusi un veidojusi jau vairākus gadus. Viņas dzimtas mājas ir “Vecmaksnieki”, kurās padomju laikos dzīvojuši viņas vecvecāki Arnolds un Alma Apsīši. Savukārt senākajos dzimtas rakstos parādās citu pazīstamu Ģikšu dzimtu uzvārdi – Ķipēni, Jaunieši.  Aiga arī parādīja bagātīgu dzimtas fotogrāfiju krājumu.

Ģikšos Ķipēnu dzimtai ir senas saknes.  Dzimtas aktīva pētniece un apzinātāja Biruta Ķipēna  šoreiz pastāstīja par ģikšenieku labā atmiņā palikušo Jāni Ķipēnu, kuru pagasta ļaudis sauca tikai par Dārznieku.

Dzintra Krieviņa projekta “Amatas pagasta mājas no senatnes līdz mūsdienām” ietvaros ir apkopojusi  bagātīgu materiālu par Tinusu dzimtu un viņu dzimto māju “Kaikuņām”. Dace Lāce lasīja citātus no rakstītā – par dzimtas pārstāvi Jēkabu Vīlipu, par to, kā mājas izlaupītas 1948.gadā un par to, kā dzimtā vienmēr tikuši svinēti  Jāņi.  Spodrīte Rozīte aplūkoja Melānijas Vanagas pierakstīto par “Kaikuņu” māju apkārtni. Sarunās piedalījās Tinusu dzimtas pārstāvji.

Informāciju sagatavoja:
Dace Lāce,
Ģikšu bibliotēkas vadītāja


Share