Satiksmei slēgts Amatas tilts

SIA “8 CBR” informē, ka saskaņā ar noslēgto līgumu starp Pasūtītāju VAS “Latvijas valsts ceļi” un Būvuzņēmēju SIA “8 CBR” par Amatas tilta valsts vietējā autoceļā V283 Mūrnieki – Līgatne – Augšlīgatne km 8.4000 pārbūvi, būvdarbi objektā uzsākti š.g. 15. aprīlī. Satiksmei Amatas tilts slēgts no 23. aprīļa līdz 15. novembrim 2019. gadam.

Share