Seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

 

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

MKPC Cēsu nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Nosaukums: Izmaiņas meža normatīvajos aktos, to pielietošana

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: „Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101

Datums: 30.04.2013

Gr. nr. 5CĒ/MKPC-S

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

11:00-12:00

1.0

Grozījumi MK noteikumos Nr.935 „Noteikumi par koku ciršanu mežā”

Gunārs Plikausis

 Valsts meža dienests Centrālvidzemes virsmežniecība

 

12:00-13:00

1.0

Grozījumi MK noteikumos Nr.936 „Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā”; Grozījumi MK noteikumos Nr.947 „Noteikumi par meža aizsardzības pasākumiem un ārkārtējās situācijas izsludināšanu mežā”;

ES atbalsta pasākums Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana

Laila Šestakovska MKPC Cēsu nodaļa

 
Kopā st.

2.0

     

Kontaktinformācija: Laila Šestakovska mob. 28323647, e-pasts: laila.sestakovska@mkpc.llkc.lv

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu Nr. 2013/15 no 2013. gada 28. janvāra. Pasākums Informatīvu un izglītojošu semināru organizēšana visā Latvijā.

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Share