Skates „Gada labākā būve Latvijā 2019”otrajai kārtai izvirzītas divas Amatas novada būves

Jau 22. gadu Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība organizē skati „Gada labākā būve Latvijā”, lai veicinātu būvniecības procesa kvalitāti, nosakot un popularizējot labākās būves un labās prakses piemērus būvniecības procesā Latvijā un ārzemēs, veicinātu  profesionālo izaugsmi un darba kvalitāti nozarē, izteiktu atzinību un motivētu nozares pārstāvjus profesionāliem izaicinājumiem akcentējot būvniecības procesa gala rezultātu – būvi.

Skate tiek organizēta sadarbībā ar 15 būvniecības nozares sabiedriskajām organizācijām, nozares publiskās pārvaldes institūcijām, Būvniecības valsts kontroles biroju, VAS „Valsts nekustami īpašumi”, Latvijas Pašvaldību savienību, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, RISEBA FAD un nozares žurnālu „Būvinženieris”.

Skatei „Gada labākā būve Latvijā 2019” šogad nominētas divas Amatas novada pašvaldības būves, kuras ir izvirzītas skates otrajai kārtai – Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centra ēka un Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolas iestādes ēka Līvos. Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centra ēka, kuras būvniecība pabeigta 2019.gadā, ir nominēta kategorijā “Koka būve”, savukārt Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskolas iestādes ēka Līvos, kuras pārbūve arī tikai veikta 2019.gadā, ir nominēta kategorijā “Pārbūve”. Abās ēkās būvdarbi veikti projektu ietvaros ar Eiropas Savienības Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu.

Skates „Gada labākā būve Latvijā 2019” žūrija – 48 būvniecības nozares eksperti no 24 nozares organizācijām – izvirzīja skates otrajai kārtai 85 būves. Skates otrajā kārtā, kas ilgs visu februāri, žūrija dosies braucienos pa visu Latviju, lai vērtētu būves dabā un tiktos ar būvju būvniekiem, pasūtītājiem, arhitektiem, projektētajiem un būvju izmantotājiem.

 

Rakstu sagatavoja:
Zane Pīpkalēja,
Amatas novada pašvaldības
projektu vadītāja

 

Share