SKOLĒNIEM RUDENS BRĪVLAIKS

Skolēniem šonedēļ rudens brīvlaiks.

Aicinām visus – gan lielākos, gan mazākos – būt aktīviem un rosīgiem, kā arī atbildīgiem un apdomīgiem. Lūgums, īpaši sākumskolas vecuma bērnu vecākiem, pārliecināties par drošu vidi un brīvā laika pavadīšanas iespējām savam bērnam.

Savukārt, izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi skolēnu brīvlaikā čakli mācās, pilnveidojot profesionālaš kompetences dažādās jomās. Daudzas no tām saistītas ar kompetnecēs balstīta mācību satura ieviešanas uzsākšanu ar nākamo mācību gadu un pakāpenisku pieejas maiņu izglītības iestāžu akreditācijas procedūrā, proti, akcentējot kvalitatīva izglītības pakalpojuma nodrošināšanu procesā, kur galvenās darbojošās personas ir skolēni, skolotājam pakāpeniski kļūstot tikai par procesa vadītāju.

Skaistu, lapu zelta apmirdzētu, oktobra nogali.

Skolēnu ziemas brīvlaiks noteikts no 2018. gada 24. decembra līdz 2019. gada 4. janvārim,
pavasara brīvlaiks no 2019. gada 11. līdz 15. martam.

Share