SKOLĒNU UN STUDENTU VASARAS PRAKSE. Pieteikšanās līdz 31.05.2019

Amatas novada pašvaldība aicina skolēnus vecumā no 15–18 gadiem un studentus līdz 25 gadiem pieteikties vasaras praksei. Pieteikšanās praksei notiks no 02.05.2019. ., aizpildot pieteikuma anketu un iesniedzot to kopā ar ārsta izziņu (par veselības stāvokļa atbilstību vasaras prakses veikšanai, izsniegta ne agrāk kā 3 mēnešus pirms iesniegšanas) Amatas novada pašvaldībā.

Pieteikuma anketa un noteikumi par ,,Kārtību, kādā organizējama skolēnu prakse vasarā Amatas novadā” pieejami Amatas novada pašvaldības mājas lapā www.amatasnovads.lv, kā arī pagastu pārvaldēs.

Share