Skujenes pamatskola turpina darbu starptautiskajā Erasmus + projektā

Amatas novada Skujenes pamatskolas turpina jau trešo gadu darbu starptautiskajā Erasmus + projektā “21. gadsimta prasmes- individuāla mācīšana un mācīšanās digitālajā  vidē”. Iepriekšējos divos mācību gados ir notikušas projekta sanāksmes un skolotāju apmācība sadarbības skolās Vācijā, Polijā, Igaunijā, Nīderlandē un Spānijā. Pieciem, sešiem skolēniem no katras valsts ir bijusi iespēja piedalīties vasaras nometnēs “DigiCamp”  Vācijā 2017.gadā un Igaunijā 2018.gadā. Nometnes dienās mācības mijās ar atpūtu, un skolēni ieguva  jaunas IT zināšanas un prasmes, uzlaboja komunikācijas spējas angļu valodā un, protams, jaunus draugus.

Šī gada septembrī bija mūsu skolas kārta Latvijā, novadā un pie mums skolā uzņemt ciemiņus- projekta starptautiskās sanāksmes dalībniekus. Uz trīs dienu tikšanos ieradās vienpadsmit skolotāji no piecām valstīm.

Pirmā diena tika veltīta novada un skolas iepazīšanai. Tā sākās ar Amatas novada Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas Evas Koljeras prezentāciju un pastaigu pa Āraišu arheoloģisko parku. Skolā viesus sagaidīja ar koncertu, ciemiņi priecājās par skolas vidi un piedalījās angļu valodas un dabaszinību stundās.

Otrā dienā sanāksmes laikā katras valsts skolotāji informēja un iepazīstināja ar līdz šim paveikto projektā, tika izvirzīti mērķi un uzdevumi turpmākajam darbam. Projektā paveiktais tiek regulāri atspoguļots eTwinning  mājas lapā.  Viesiem saistoša un interesanta izvērtās tikšanās ar portāla Uzdevumi.lv direktoru Edgaru Škutānu un viņa kolēģiem, kuri pastāstīja par portāla darbības principiem un ieguldījumu, ko tas sniedz mācību procesa modernizēšanā, kā arī skolēnu patstāvīgas un mērķtiecīgas mācīšanās pieredzes attīstībā.

Trešajā dienā tika turpināts kopīgais projekta darbs, bet pēcpusdienā viesi iepazina Cēsu pilsētas vēsturi un šodienu.

Nākamā tikšanās paredzēta novembrī Spānijā. Līdz projekta noslēgumam 2020.gada vasarā tiks izveidota skolotāju rokasgrāmata,  kurā apkopos izstrādātos un projektā iesaistītajās skolās aprobētos mācību materiālus. Šo rokasgrāmatu skolotāji varēs pielietot matemātikas un angļu valodas stundās kā metodisko materiālu.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Lukstiņa,
projekta koordinatore Skujenes pamatskolā

Share