Skujenes skolā mācās mācīt un mācīties attālināti

Pagājušā mācību gada nogale bija jauns pārbaudījums gan skolotājiem, gan skolēniem. Attālinātās mācības  pārsteidza skolas pēkšņi, bez iespējas sagatavoties pārmaiņām. Katrs skolotājs meklēja sev, savam mācību priekšmetam un saviem skolēniem piemērotāko pieeju darbam. Dažiem tas izdevās interesanti un radoši, dažiem mācību darbs sastāvēja no darbu uzdošanas un padarītā kontroles, nepieciešamības gadījumā sniedzot individuālu konsultāciju. Darba kvalitāte bija atkarīga no prasmes un vēlmes pielietot informācijas tehnoloģijas un no pieejamā aprīkojuma. Saziņa starp skolotāju un skolēnu pamatā notika ar e-klases, e-pasta, telefona sarunas vai Whatsapp palīdzību.

Domājot par vienotas digitālās vides veidošanu attālināto mācību kvalitatīvai norisei, jau pavasarī mūsu novada skolām tika izveidoti bezmaksas Microsoft Office 365 konti, kas deva iespēju skolotājiem un skolēniem izmantot gan licencētas MS Office lietojumprogrammas, piemēram, Word, Exel, Power Point, gan Microsoft mākoņa pakalpojumu OneDrive, gan sadarbības rīku  Teams datorā, planšetdatorā vai mobilajā telefonā. Līdz mācību gada beigām mūsu skola paguva izmēģināt tiešsaites sadarbības rīku Teams informātikas stundās, gūstot priekšstatu, kā tas darbojas, kā arī novadīt pedagoģisko sēdi attālināti, daļai skolotāju esot skolā, daļai pieslēdzoties sēdei pie saviem datoriem mājās.

Sākoties jaunajam mācību gadam, bija skaidrs, ka tas nebūs vieglāks kā iepriekšējais. Jau septembra sākumā, iestājoties rudenīgam laikam, ārsts nevienam vien skolēnam saaukstēšanās pazīmju dēļ ieteica neapmeklēt skolu. Lai stundu kavējumi tik ļoti netraucētu jaunās vielas apguvi, nolēmām veidot tiešsaites stundas, kur skolotājs ar daļu skolēnu  strādā savā klasē, daļa skolēnu vēro stundu un piedalās tajā no mājām. Klašu telpām tika iegādātas videokameras, skolotājiem un 5.-9.klašu skolēniem tika sniegtas pamata zināšanas, lai varētu vadīt stundu klasē un pieslēgties tai no mājām. Darbojoties praktiski radās jautājumi, problēmas, nevarēšana. Vispirms zuda pieslēgšanās paroles, viss nesaslēdzās, kā gribēts, dažs nejutās ērti kameras priekšā, citam gribējās izrādīties. Jebkurā  lietā, arī šinī, ir jāievingrinās, tas prasa laiku, un tikai tad var sagaidīt labu rezultātu. Skolotājam tā ir papildus slodze stundā, savu uzmanību veltot gan klasei, gan arī tiem skolēniem, kas ir aiz kameras. Prieks, ka daļai skolotāju tas izdevās labi un ka, atgriežoties skolā, bērni novērtēja skolotāju darbu, teikdami, ka arī mājās būdami viņi sajutuši, ka piedalās stundās un tagad var droši turpināt mācības kopā ar visiem.

Šis ir laiks, kad mums ir jāmācās mācīties un strādāt dažādos veidos. Mēs nevaram zināt, kā būs turpmāk, kā mainīsies mūsu ikdiena un kādi jauni izaicinājumi mūs skars. Skolotājiem ir nepieciešamas iemaņas organizēt attālinātu mācību procesu, veidot tiešsaistes mācību stundas, dalīties ar prezentācijām un citiem mācību līdzekļiem, interaktīvi sazināties ar skolēniem gan grupās, gan individuāli, sniedzot atbalstu mācību vielas apguvē, lai skolēniem veidotos vienkāršs, vienots un saprotams mācīšanās process neierastajos apstākļos. Lai izdodas!

Rakstu sagatavoja:
Anda Lukstiņa
Amatas novada Skujenes pamatskolas direktore 

Share