Sociālās aprūpes centram “Sērmūkši” februāris bija jubilejas mēnesis

Ir pagājis gads, kopš savas durvis esam vēruši vaļā senioriem un personām ar invaliditāti. 

Man ir patiesi liels prieks, ka esam auguši un izglītojušies. Pa šo gadu daudz ir saprasts kā būtu labāk un ir uz ko tiekties. 
Esam nu jau 20 darbinieki, un liels paldies viņiem par ieguldīto darbu, par izturību par empātiju un mīlestību pret mūsu, nu jau 40 klientiem. 

Mūsu kolektīvs :
Aprūpētājas, kuras iznes dienas smagāko un atbildīgāko posmu – Ineta, Sarma, Līga, Ilze, Iveta, Valentīna, Iveta un Laila;
Saimnieciskās meitenes – Olita un Lolita;
Virtuves meitenes – Zoja, Rudīte un Agnese;
Atbildīgā psiholoģe – Agita;
Sirdis atverošā, klientu atbalstītāja – Ilze;
Kārtību mīlošā sociālā darbiniece – Agnese;
Atraktīvais, ideju pilnais sociālais darbinieks – Jānis;
Atbildīgie, prasīgie mediķi – Silva un Modris;
Saimnieciski tehniskais – Valdis

Tāpat, paldies visiem līdzcilvēkiem un organizācijām, kuri mūs atbalstīja uzsākot šo projektu un turpina atbalstīt. Īpaši paldies Amatas novada pašvaldībai!

Paldies visiem, kuri mani atbalsta manā sirdsdarbā!

Mūsu gada jubilejas pasākumā priecēja
SAC “Sērmūkši” dziedošais kolektīvs un Skujenes pamatskolas skolēni.

Daudz jauku emociju!

Evija Jēkabsone,
Sociālās aprūpes centrs “Sērmūkši”


Share