Spārē uzlabota infrastruktūra cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Amatas novada pašvaldība ir pabeigusi Meža izziņas parka izveides Spārē 1.kārtas darbus, kuru ietvaros ir izbūvēts serpentīna ceļš un uzstādītas informatīvās plāksnes. Serpentīna ceļš ir piemērots ratiņkrēsliem, tā kopējais garums ir 368m, savukārt serpentīna ceļa malās ir izvietoti informācijas stendi, kas apmeklētājiem sniedz informāciju par mežu un norisēm tajā.

Būvniecības un labiekārtošanas darbi ir veikti LEADER projekta “Meža izziņas parka izveide Spārē” (Nr. 16-09-AL18-A019.2201-000007) ietvaros, kura mērķis ir uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību Spārē, veicinot sociālo integrāciju un sociālās spriedzes mazināšanos, harmoniju rodot meža izziņas parkā, kurā izprast un sajust dabu, kā arī iekļaut to mācību procesā.

Projekta ietvaros paveiktais ir tikai 1.kārta no kopējās izziņas parka ieceres, un izveidotais celiņš savieno Spāres muižas teritoriju ar Rakstnieku parku, nodrošinot piekļuvi Rakstnieku parkam un tajā esošajiem pasākumiem cilvēkim ar kustību traucējumiem, kā arī izmantojot Rakstnieka parka infrastruktūru mācību procesā.

Projekta “Meža izziņas parka izveide Spārē” (Nr. 16-09-AL18-A019.2201-000007) kopējās attiecināmās izmaksas ir 17120,00 euro, no kurām Lauku atbalsta dienests līdzfinansē 90% jeb 15408,00 euro.

Share