Tiek uzsāktas Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu apmācības

Jau iepriekš informējām, ka Amatas novada pašvaldība kopš maija sākuma realizē ESF projektu „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65), kura ietvaros plānotas divas aktivitātes  – tika veikts pētījums „Vietējo un ārvalstu investīciju piesaistes iespēju apzināšana Amatas novadā”, bet otra aktivitāte – darbinieku un deputātu apmācība noritēs septembrī – oktobrī.

Apmācības vadīs un nodrošinās uzņēmums SIA  „NK Konsultāciju birojs”, kopumā notiks četras apmācību reizes, kuru laikā plānotas gan teorētiskas apmācības, gan individuālais un grupu darbs. Apmācību mērķis ir paaugstināt darbinieku un deputātu zināšanas par investīciju piesaisti, demonstrējot gan jau Latvijā esošus veiksmīgus investīciju piemērus, gan motivējot darbiniekus un deputātus radoši izmantot novada jau apzinātos un iespējamos resursus, lai tādējādi veicinātu novada attīstību un labvēlīgas investīciju vides veidošanu.

Projekts „Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanu par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti paaugstināšana” (Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/087/65) tiek īstenots darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” apakšaktivitātes 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes „Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” ietvaros.

Projekta mērķis ir paaugstināt Amatas novada pašvaldības administratīvo darbinieku un domes deputātu zināšanas par vietējo un ārvalstu investīciju piesaisti un to izmantošanas iespējām Amatas novada attīstībā.

Projekta kopējās izmaksas ir 7050,06 LVL. 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Share