Tiks realizēts projekts “Iedzīvotāju funkcionālā stāvokļa analīze, izmantojot jaunākās tehnoloģijas – ķermeņa kompozīcijas analizatoru”

Nr.20-09-AL18-A019.2202-000002

Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi Biedrības Sporta klubs “Ašais” projekta “Iedzīvotāju funkcionālā stāvokļa analīze, izmantojot jaunākās tehnoloģijas – ķermeņa kompozīcijas analizatoru” iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Projekta īstenošana tiek plānota līdz 2020.gada 30.novembrim. Projekta finansējums ir EUR 4 998.51 (Četri tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 51 cents). Projekta realizācijas rezultātā tiks iegādāts ķermeņa kompozīcijas analizators, radot plašai iedzīvotāju grupai iespēju noteikt svarīgus ķermeņa parametrus, tādus kā – ķermeņa masas indekss, tauku procents, muskuļu un tauku attiecības, skeleta muskuļu masu utt., kā motivatoru dzīves kvalitātes uzlabošanai izmantojot fiziskās aktivitātes.

Vairāk informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Share