Tuvojas izlaidumu laiks!

  • Amatas pamatskolā 13. jūnijā  plkst. 17.00

  • Drabešu Jaunajā pamatskolā pirmsskolas izlaidums 24. maijā plkst. 13.00

  • Skujenes pamatskolā 15. jūnijā 18.00

  • Nītaures vidusskolā 9. un 12.klases izlaidums 15. jūnijā plkst.18.00 Nītaures kultūras namā

  • Zaubes pamatskolā 15. jūnijā plkst. 13.00

  • Amatas novada mūzikas un mākslas skolā 1. jūnijā plkst.17.00 Nītaures kultūras namā

  • Spāres internātpamatskolā 29. maijā plkst. 11.00 un 7. jūnijā plkst. 13.00

Izlaidumu grafiks_absolventu skaits

Būsiet mīļi gaidīti!

Share