Uzlabo pašvaldības darbinieku kapacitāti

esflogoKopš 2010.gada decembra Valmieras pilsētas pašvaldība projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā” ietvaros organizē apmācību seminārus, kuros piedalās speciālisti no pašvaldības administrācijas, Attīstības un projektu vadības nodaļas, Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes, Finanšu dienesta, Izglītības pārvaldes, pilsētas būvvaldes, kā arī pašvaldības iestāžu darbinieki, kas šobrīd strādā kā projektu vadītāji vai koordinatori Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos, kā arī partnerinstitūciju speciālisti no Valkas, Smiltenes, Amatas un Cēsu novadu pašvaldībām.

Projekts „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana būvniecības projektu sagatavošanā un īstenošanā” tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība”. Tā mērķis ir uzlabot Valmieras pilsētas pašvaldības, tās iestāžu, partnerinstitūciju speciālistu darba kvalitāti Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanā un ieviešanā. Galvenais uzsvars paredzēts tieši uz kvalitatīvu projektu sagatavošanu un īstenošanu, tādējādi ievērojami samazinot projektu ieviešanas riskus, nodrošinot ierobežoto pašvaldību finanšu resursu efektīvu izmantošanu.

Projekta aktivitātes norisināsies līdz 2011.gada jūnijam un tiks īstenotas sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi, kā arī Cēsu, Valkas, Smiltenes un Amatas novadu pašvaldībām. Līdztekus apmācību semināriem, paredzēts izstrādāt arī metodisko materiālu par Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto būvniecības projektu sagatavošanu un ieviešanu. Projekta ietvaros speciālisti dosies pieredzes apmaiņā uz Ventspils pilsētas pašvaldību.

Share