Valmieras pašvaldības speciālisti iepazīst Amatas novadu

31. oktobrī 17 Valmieras pašvaldības darbinieki pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēja Amatas novadu  Eiropas sociālā fonda projekta „Pašvaldību speciālistu kapacitātes paaugstināšana, sekmējot kvalitatīvu energoefektivitātes projektu sagatavošanu, īstenošanu un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu” Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/069/77  ietvaros. Amatas novads ir viens no šī  projekta partneriem.

Tikšānās laikā Amatas novada domes priekšsēdētāja pastāstīja viesiem par Amatas novadu un īstenotajiem attīstības projektiem. Valmierieši ar lielu interesi uzklausīja informāciju par Amatas novada zaļās enerģijas rīcības plānu, kas  izstrādāts Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā  Centrālbaltijas programmas projekta ,,Koksnes enerģija un ekoloģiski tīras tehnoloģijas” ietvaros. Viesi apmeklēja arī Amatciemu  kā veiksmīgu lauku revitalizācijas piemēru, uzzināja par energo risinājumiem ciema apkurē. Pēcpusdienā valmierieši apmeklēja SIA ,,Dores fabrika” un Amatas pamatskolu.

Share