Vecāki iepazīstas ar līdz šim paveiktajiem darbiem Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos


Amatas novada pašvaldība šobrīd īsteno apjomīgu projektu Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos, kurā tiek veikti ne tikai siltināšanas darbi, bet arī iekštelpu atjaunošana un inženiertīklu pārbūve.  Tā kā būvniecības darbi tika uzsākti jau laicīgi pavasarī, tad vasaras sezonā ir pabeigti siltināšanas darbi, un šobrīd tiek veikta iekštelpu atjaunošana un inženiertīklu pārbūve. Projekta rezultātā taps energoefektīva un mūsdienīga izglītības iestāde.

Tā kā ēkas pārbūves darbi vēl turpinās, Amatas novada pašvaldība un Drabešu Jaunās pamatskolas kolektīvs 31.augustā aicināja pirmsskolas izglītības iestādes vecākus uz neformālu tikšanos – Pankūku brokastīm, lai sniegtu plašāku informāciju par būvdarbu norisi un to plānoto  noslēguma termiņu, kā arī tikšanās laikā vecāki varēja apskatīt jau pārbūvētās telpas.

Tikšanās laikā Amatas novada pašvaldība informēja, ka līdz būvniecības darbu noslēgumam nodrošinās pirmsskolas izglītības pakalpojumu citās izglītības iestādēs, vienlaikus nodrošinot arī transportu un drošu bērnu nokļūšanu uz citām pirmsskolas izglītības iestādēm.

Drabešu Jaunās pamatskolas ēka Līvos tiek pārbūvēta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumskolā (Drabešu Jaunajā pamatskolā)” ietvaros un tā plānotās kopējās izmaksas ir 825477.13 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 514409.59 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 187 000 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 81855.43 EUR.


Projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumskolā (Drabešu Jaunajā pamatskolā)” tiek realizēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas „Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

 

Share