VESELĪBAS VINGROŠANAS GRAFIKS NO 19. NOVEMBRA LĪDZ 19. DECEMBRIM

Novembris

19., 26. novembrī Veselības vingrošanas nodarbība Drabešu muižas pils sporta zālē plkst. 18:30- 20:00.

19., 26. novembrī Veselības vingrošanas nodarbība Ieriķos Amatas pamatskolas sporta zālē plkst. 18:00-19:30. Nodarbību pasniedz Dace Lūkina.

19., 26. novembrī Veselības vingrošanas nodarbība Skujenes Tautas namā plkst. 15:00- 17:00. Nodarbību pasniedz Ruta Kazerovska.

19., 26. novembrī  Veselības vingrošanas nodarbība Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” plkst. 18:00- 19:00. Nodarbību pasniedz fizioterapeite Laila Grīnberga.

19., 26. novembrī Veselības vingrošanas nodarbība Amatas kultūras centrā Ģikšos plkst. 17:30-18:30. Nodarbību pasniedz Sanita Griezīte.

20., 27. novembrī Veselības vingrošanas nodarbība Nītaures kultūras namā plkst. 18:30- 20:00. Nodarbību pasniedz Dace Lūkina.

21., 28. novembrī veselības vingrošanas nodarbība Zaubes pamatskolas sporta zālē  plkst. 18:00-19:00. Nodarbību pasniedz Sanita Griezīte.

21., 28. novembrī Veselības vingrošanas nodarbība Drabešu Jaunās pamatskolas sporta zālē Līvos no plkst. 14:00- 15:00. Nodarbību pasniedz Zigrīda Liepiņa.

 

Decembris

3., 10., 17. decembrī Veselības vingrošanas nodarbība Drabešu muižas pils sporta zālē plkst. 18:30- 20:00.

3., 10., 17. decembrī Veselības vingrošanas nodarbība Ieriķos Amatas pamatskolas sporta zālē plkst. 18:00-19:30. Nodarbību pasniedz Dace Lūkina.

3., 10., 17. decembrī Veselības vingrošanas nodarbība Skujenes Tautas namā plkst. 15:00- 17:00. Nodarbību pasniedz Ruta Kazerovska.

3., 10., 17. decembrī Veselības vingrošanas nodarbība Amatas novada pašvaldības ēkā “Ausmas” plkst. 18:00- 19:00. Nodarbību pasniedz fizioterapeite Laila Grīnberga.

3., 10., 17. decembrī Veselības vingrošanas nodarbība Amatas kultūras centrā Ģikšos plkst. 17:30-18:30. Pasniedzēja Sanita Griezīte.

4., 11., 18. decembrī Veselības vingrošanas nodarbība Nītaures kultūras namā plkst. 18:30- 20:00. Nodarbību pasniedz Dace Lūkina.

5., 12., 19. decembrī Veselības vingrošanas nodarbība Zaubes pamatskolas sporta zālē  plkst. 18:00-19:00. Pasniedzēja Sanita Griezīte.

5., 12., 19. decembrī Veselības vingrošanas nodarbība Drabešu Jaunās pamatskolas sporta zālē Līvos no plkst. 14:00- 15:00. Nodarbību pasniedz Zigrīda Liepiņa.

 

 

*Visas veselības vingrošanas nodarības turpināsies no oktobra līdz decembrim, reizi nedēļā ierastajā laikā un vietā.

*Pasākumi apmeklējami bez maksas, tiek īstenoti ESF projekta nr. 9.2.4.2/16/I/007 ietvaros. Uz nodarbībām aicināts ikviens interesents. Plašāka informācija par pasākumiem www.amatasnovads.lv

 

 

Share