„Vides pieejamības uzlabošana medicīnisko un sociālo pakalpojumu saņemšanai Zaubē”

ELFLA&LAD

Amatas novada Zaubes ciematā dzīvojamā ēkā “Gundegas” 1. stāvā atrodas ģimenes ārstes O.Elmeres privātprakse, savukārt 2.stāvā biedrība “Pasniedz roku”, īstenojot ELFLA projektu 2011.gadā ir izveidojusi specializētu dzīvokli pensionāriem, kuri dzīvo attālās lauku mājās (viensētās ) Zaubē, tādējādi veicinot sociālo, sadzīves, veselības pakalpojumu kvalitāti pagasta pensionāriem. Biedrības dzīvoklī ir pieejami gan veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumi, gan arī pašiem iedzīvotājiem ir iespēja nomazgāties. Sadarbībā ar biedrību “Pasniedz roku”, ģimenes ārsti O.Elmeresi  un Amatas novada pašvaldību ir plānots pilnveidot pakalpojumu klāstu vietējiem iedzīvotājiem, piedāvājot arī medicīniskos/sociālos pakalpojumus, kas ir aktuāli vietējiem iedzīvotājiem. Diemžēl, lai sasniegtu šos abus pakalpojumus gados veciem cilvēkiem un cilvēkiem ar ierobežotām kustību spējām ir jāpārvietojas pa trepēm, kas ne visiem ir pa spēkam. Arī mājas pagalms un ieeja ir sliktā stāvoklī un ar grūtībām pārvarama cilvēkiem ratiņkrēslos vai jaunajām māmiņām, tāpēc Lauku atbalsta dienesta (LAD) Ziemeļvidzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde ir izvērtējusi un apstiprinājusi Amatas novada pašvaldības iesniegtā projekta „Vides pieejamības uzlabošana medicīnisko un sociālo pakalpojumu saņemšanai Zaubē” iesniegumu, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta finansējums ir finansējumu EUR 8498.21 (astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi eiro un 21 eirocenti)

 

Share