Vidzemes plānošanas reģions izsludina pieteikšanos bezmaksas pieaugušo apmācību kursam “Kultūras mantojums un pievilcīga dzīves vide”

Vidzemes plānošanas reģions projekta Spechale ietvaros izsludina pieteikšanos bezmaksas pieaugušo apmācību kursam “Kultūras mantojums un pievilcīga dzīves vide”.  Aicinu arī jūs iepazīties ar informāciju un, ja jums tā šķiet saistoša – nekavēties ar pieteikšanos apmācībām.  Īpaši aktualitāte šādām mācībām varētu būt partneriem, kuri īsteno SAM 5.5.1 projektus, veidojot jaunus tūrisma pakalpojumus/ piedāvājumus dabas un kultūras jomā.

👉Pieteikšanās līdz š.g. 10.februārim! (lūdzam interesentiem nekavēties ar pieteikšanos, jo atsaucība ir ļoti liela)

👉Šobrīd Latvijā mācības varēsim nodrošināt 24 personām

👉Apmācību programma ietver gan tiešsaistes kursus, gan klātienes aktivitātes.

Nelielam skaitam dalībnieku būs iespēja doties 7 dienu garā zināšanu un pieredzes apmaiņas braucienā uz Horvātiju 2020. gada novembrī (izmaksas tiks segtas no projekta budžeta).
! Tiešsaistes kursi un klātienes aktivitātes notiks latviešu valodā, taču pieredzes apmaiņas brauciena darba valoda – angļu.
! Vairāk informācijas par mācību moduļiem un reģistrēšanās dalībai: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/kulturas_mantojuma_un_dzivesvides_izglitiba_spechale/lidz_10_februarim_iespejams_pieteikties_unikalam_apmacibam_latvija_par_kulturas_mantojumu_un_pievilcigu_dzives_vidi/

Plašāk par projektu šeit: http://www.vidzeme.lv/lv/projekti/kulturas_mantojuma_un_dzivesvides_izglitiba_spechale

Share