Zaao aktualitātes atkritumu apsaimniekošanā

Jauna šķirošanas sistēma – bez maksas pie privātmājās

ZAAO piedāvā ērtu šķirošanas sistēmu privātmāju iedzīvotājiem. Vieglā iepakojuma un stikla iepakojuma konteineru bezmaksas uzstādīšana un apkalpošana Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Smiltenes, Valkas, Valmieras pilsētu teritorijās. Piedāvājums tiks ieviests pakāpeniski gada pirmajos mēnešos, kopumā paredzēts uzstādīt 10 00 konteinerus. Informācija publicēšanai pašvaldību izdevumos būs pieejama pēc 11.janvāra.
Vairāk informācijas: http://www.zaao.lv/sites/default/files/zaao_konteineru_lietosana_a4_11.12.2018.pdf

Atcelta samaksa par riepu, logu stikla un elektrotehnikas nodošanu

Piesaistot stratēģisku sadarbības partneri otrreizējai pārstrādei derīgu materiālu realizācijai, no š.g. janvāra ZAAO privātpersonām nodrošina bezmaksas riepu logu stikla un visa veida nolietotas sadzīves elektrotehnikas nodošanas iespēju 20 EKO laukumos.
Vairāk informācijas: http://www.zaao.lv/lv/zinas/atcel-maksu-par-riepu-logu-stikla-un-elektrotehnikas-nodosanu-eko-laukumos

URDA piedāvā

Notiek aktīva pieteikumu reģistrēšana mācību gada otrajam semestrim – vides izglītības nodarbībām, ceļu satiksmes drošības nodarbībām un ekskursijām Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA”, kas atrodas blakus reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram “Daibe”.
Vairāk informācijas: http://www.urda.lv/lv/apmacibas/nodarbibas

Share