Zaubē nodibināta senioru biedrība “Sidrabozols”

Kāpēc nedarīt, ja var darīt! Vecums nav šķērslis, lai darītu labas lietas. Ja cilvēka sirds būs auksta, tad arī stipra veselība nepalīdzēs, tāpēc senioriem ir tik svarīgi izrauties no mājām, satikties ar saviem vienaudžiem, kustēties.

Paldies Amatas pagasta pensionāru biedrībai “Dzīvesprieks”par uzaicinājumu uz savu jubilejas balli. Pasākums bija ļoti pārdomāts un jauks, un tur mums, pieciem senioriem no Zaubes radās, ideja par biedrības izveidošanu Zaubē. Un tā 26.novembrī, pēc uzaicinājuma Amatas novada avīze, uz tikšanos Zaubes kultūras centrā ieradās 20 ieinteresēti seniori, un tika apspriesta doma par biedrības dibināšanu jau plašākā lokā. Šī ideja guva atbalstu un

  1. decembrī jau 27 seniori pieņēma lēmumu par biedrības dibināšanu. Mūsu mērķi ir:
  • Veicināt regulāru kopā būšanu Zaubes pagasta pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotājiem,
  • Popularizēt senioru vecuma cilvēkiem aktīvu un cienīgu dzīves veidu, iesaistot sabiedriskās dzīves norisēs,
  • Organizēt fiziskas un radošas aktivitātes, organizēt kopīgus atpūtas pasākumus,
  • Sadarboties ar Amatas novada pašvaldību un izstrādāt projektus līdzekļu piesaistei.

Šajā tikšanās reizē notika balsošana par biedrības nosaukumu. Gāja diezgan grūti, jo nosaukums nedrīkst atkārtoties, priekšlikumu bija daudz, bet beigās vienojāmies –“Sidrabozols”, jo “sidrabs” jau iebiris mūsu matos un ozols vienmēr ir bijis Zaubes simbols un lepnums. Sanāksmē pieņēmām arī statūtus un ievēlējām valdi septiņu cilvēku sastāvā, kā ari iezīmējām tuvākos pasākumus. 16. decembrī nosūtījām dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram un jau 30.12.2019. mūsu senioru biedrība ir reģistrēta. Paldies bērniem un draugiem par palīdzību dokumentu kārtošanā.

19. decembrī Zaubes kultūras centrā notika Ziemassvētku pasākums senioriem. Tik daudz vecāka gada gājuma cilvēku ar priecīgām un smaidīgām sejām! Prieks par satikšanos, par kopā būšanu, par balli kopā ar grupu “Baltie lāči”, kas reizē bija arī kā koncerts piecu stundu garumā. Mūs priecēja arī Zaubes līnijdejotāju grupa “Tik un tā”, kuras sastāvā dejo arī četras seniores. Pārsteigums bija līnijdejotāju saspēle ar grupu ‘’Baltie lāči” un uzvedums ieejot žurkas gadā. Liels paldies Amatas novada pašvaldībai un kultūras centra vadītājai Sandrai Eglītei par radīto Ziemassvētku prieku. Tas ilgi paliks mūsu sirdīs. Paldies!

Jaundibinātā senioru biedrība “Sidrabozols” aicina ikvienu Zaubes pagasta senioru būt aktīvam un ar savām domām un idejām ņemt dalību  biedrības darbā.

Ierosinājumus un informāciju par iestāšanos biedrībā var saņemt zvanot Guntai Rudmiezei tālr. 29148406, Airai Mellēnai tālr. 25445084.

Esiet atsaucīgi, jo tikai kopā, mums izdosies īstenot savus mērķus.


Informāciju sagatavoja: 

Gunta Rudmieze,
Zaubes pagasta senioru biedrības “Sidrabozols” valdes locekle

Share