Zaubē uzstādīts ielu apgaismojums


Zaubes ciema teritorijā ir pabeigta apgaismojuma izbūve, saskaņā ar Amatas novada pašvaldības noslēgto līgumu ar SIA “FARADS” par apgaismojuma izbūvi Zaubē, Amatas novadā, gar Zaubes muižas parka ziemeļu un austrumu malām Valsts autoceļa P32 Augšlīgatne –Skrīveri un Valsts vietējā autoceļa V60 Mālpils-Zaube-Kliģene ceļu nodalījuma joslās.

Vienlaikus informējam, ka ielu apgaismojumā izmantoto lampu spektrs (gaismas tonis) ir izvēlēts atbilstoši sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta (sugu grupa – sikspārņi) atzinumā minētajiem nosacījumiem, lai apgaismojums neatstātu negatīvu ietekmi uz sikspārņu populāciju, kurai Zaubes muižas parks ar apkārt esošajām ūdenstilpēm ir ļoti piemērots biotops. Eksperta atzinumā norādīts, ka Zaubes muižas parkā un ar to saistītajās ūdenstilpēs dzīvo piecas sikspārņu sugas.

Kopumā projektā “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana” ir veikta virkne pasākumu, lai apzinātu īpaši aizsargājamas sugas – lapkoku praulgrauža stāvokli Zaubes ciematā esošajos vecajos kokos, kā arī veikti darbi lai uzlabotu ne tikai lapkoku praulgrauža dzīvotnes, bet arī abu Zaubes dižozolu stāvokli, augustā kokkopji – arboristi veica zaru un traucējošo koku nozāģēšanu dižozolu tuvumā.

Oktobra mēnesī vēl tiks uzstādīti divi informatīvie stendi, viens no tiem informēs par Zaubes muižas parku un tā dabas vērtībām, bet otrā stendā pie Zaubes dižozola būs apkopota plašāka informācija par lapkoku praulgrauzi.

Projekts “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana” (projekta numurs 1-08/310/2018) tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu, un projekta realizēšanai no valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” līdzekļiem ir piešķirti EUR 22 554,00.

Informāciju sagatavoja:
Zane Pīpkalēja
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja

 

Share