Zaubes pamatskolas skolēni pēta dižkokus

Zaubes pamatskola piedalās Latvijas Vides aizsardzības fonda  līdzfinansētajā projektā “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana”, veicot Zaubes muižas parka koku apsekošanu un mērīšanu.  

Zaubes pamatskolas skolēni pavasarī aktīvi veic pētījumus un novērojumus darbā, mērot Zaubes muižas parkā esošo koku garumu un apkārtmēru, tādējādi nosakot dižkoku daudzumu un stāvokli.

Plānots, ka mācību gada beigās – 2019.gada maijā – skolēni apkopos pētījumu rezultātus un prezentēs apkopoto informāciju.

Amatas novada Zaubes pagasta Zaubes ciemā atrodas vēsturisks muižas parks, kā arī divi dižozoli, kas ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, vienlaikus šī teritorija ir būtiska rekreācijas zona vietējiem iedzīvotājiem.

Projekts “Zaubes muižas parka dabas vērtību ilgtspējīga apsaimniekošana” (projekta numurs 1-08/310/2018) tiek īstenots ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu, un projekta realizēšanai no valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” līdzekļiem ir piešķirti EUR 22 554,00, Amatas novada pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 13 000,00.

Share