ZEMJU ĪPAŠNIEKUS AICINA IZNĪCINĀT LATVĀŅUS PIRMS TO IZZIEDĒŠANAS


Drīz sāksies māllēpeņu ziedēšanas laiks līdz ar to Amatas novada pašvaldība aicina zemju īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru teritorijas ir invadētas ar latvāni (Heracleum sosnowskyi Manden), iesaistīties latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanā, lai nepieļautu latvāņu izziedēšanu, sēklu nogatavošanos.Zemes īpašniekiem vai apsaimniekotājiem latvāņi jāapkaro ne tikai lauksaimnieciskās ražošanas teritorijās, bet arī mežmalās,mežos, ceļmalās. Pašvaldība pateicas visiem zemju īpašniekiem, kuri veic latvāņu ierobežošanas pasākumus, jo tikai kopīgiem spēkiem iespējams ierobežot to tālāku izplatību.
Latvāņu agresīvās dabas dēļ, to izplatības ierobežošana ir ļoti apgrūtinoša, jaunākās metodes latvāņu ierobežošanā:
1. Regulāra latvāņu pļaušana (reize nedēļā) nodrošina citu augu augšanu, kas noēno latvāņus un kavē to augšanu. Ar neregulāru latvāņu pļaušanu nevar panākt latvāņu iznīcināšanu;
2. Veģetācijas stadijā, kad augam izveidojušās sēklas (nav sākušas gatavoties), ziedkopu nogriešana un savākšana ir viens no efektīvākajiem, bet arī visrūpīgāk veicamajiem darbiem;
3.Latvāņu ķimisko ierobežošanu veic, izmantojot Latvijas Republikas augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautos līdzekļus, kuru sastāvā ir darbīgā viela – glifosāts. Sīkāku informāciju var atras vaad.gov.lv mājaslapā.
Latvāņu ierobežošanas pakalojumu sniedz mūsu novadā SIA “MB GRIMONS”, kuru pārstāv Mikus Bērziņš telefons: 28883817
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšanu tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sods fiziskajām personām no 100 līdz 350 eiuo, bet juridiskajām personām no 280 līdz 1400 euro. Ja gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, atkārtoti tiek konstatēti pārkāpumi, naudas sods fiziskajām personām pieaug no 350 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām no 570 līdz 2900 euro.
Sīkāka informācija zvanot Lauku attīstības konsultantei Inesei Meņģelei pa tālruni +371 29106152.
Informāciju sagatavoja:
T. Riekstiņa, Amatas novada nekustamā īpašuma administratore

Share