Ziņas no Amatas pamatskolas

Jau pavasim drīz skolas zālē izskanēs izlaiduma vēlējumi Amatas pamatskolas absolventiem, un šobrīd sakām, ka mācību gads ir veiksmīgi noslēdzies,  9. klases izglītojamie veiksmīgi ir nokārtojuši eksāmenus un kaldina nākotnes plānus tālākiem izaicinājumiem.

Sākumskolas klašu izglītojamie  sevi pilnveidoja  skolas organizētajā dienas  nometnē un  plāno vasaras aktivitātes ar ģimeni. Dienas nometnes organizatore skolotāja S. Bērziņa.

Šobrīd par aizvadīto mācību gadu ir laba padarīta darba sajūta, jo mācību gads Amatas pamatskolā ir bijis pieredzes bagāts un radošu notikumu piepildīts: ar atbildīgu  attieksmi  un labām sekmēm mācību darbā, ārpusstundu un draudzības pasākumiem.

Jau  17. sezonu A.Pundures vadībā turpinām dalību Ekoskolu programmā, un dalījāmies savā pieredzē ar tuvāk un tālāk esošām kaimiņu novadu skolām.

Priecājamies par maziem un lieliem panākumiem, par uzvarām un godalgotām vietām  olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Īpašs prieks un lepnums par Viktorijas Vildiņas bronzas godalgu Valsts olimpiādē vēsturē, tas ir sasniegums ne tikai skolas, bet arī novada kontekstā.  

Šajā mācību gadā bijām spēruši jaunu izaicinājuma soli: īstenojot skolēnu mācību uzņēmu programmu. Skolēniem no 5. līdz 9.klasei tika dota iespēja attīstīt uzņēmēja spējas no idejas līdz biznesam. Dalība SMU programmā skolēniem deva iespēju praktisi darboties, apgūt sava uzņēmuma izveides un vadīšanas prasmes, radīt produktus un piedāvāt tos saviem potenciālajiem klientiem. Mācību uzņēmuma koordinējošo lomu bija uzņēmusies vietniece mācību darbā G. Zariņai-Raiskuma.

Maija pēdējā diena  skolā bija īpaša, jo atzinības un pateicības par labiem un teicamiem mācību rezultātiem saņēma  49 izglītojamie. Baudījām kopā būšanu un lielo, gardo skolas torti!

PALDIES katram izglītojamajam, kurš spēja, uzdrīkstējās un uzvarēja! PALDIES katram pedagogam, kurš sagatavoja, pārliecināja un līdzpārdzīvoja! PALDIES ģimenēm par atbalstu un līdzdarbošanos!

MĒS ESAM LEPNI PAR KATRA IEGULDĪJUMU!

Kopā mums izdodas!

Saules un prieka piepildītu vasaru!

Indars Upīts

Amatas pamatskolas direktors

Share