Zināšanai, iedzīvotājiem, kas par atkritumu apsaimniekošanu maksā Amatas novada pašvaldībai

Par sauso sadzīves atkritumu tarifiem Amatas novadā

Amatas novada pašvaldība ir izskatījusi Amatas novada domes saimnieciskās nodaļas sniegto informāciju par stāvokli domes apsaimniekoto sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanā un finanšu rādītājos atkritumu apsaimniekošanā, kā arī ņemot vērā, ka no 2011. gada 1. janvāra ir pieaudzis atkritumu apsaimniekotāja SIA ZAAO tarifs ( 1.1. m3 Ls 8.75)

1. Noteikt, ka sākot ar 01.09.2011. atkritumu savākšanas samaksa no iedzīvotājiem par tiem sniegtajiem pakalpojumiem tiek aprēkints pēc faktiskajām izmaksām uz noteikto adresi un tajā reģistrēto pakalpojuma saņēmēju skaitu.

2. Atļaut ne mazāk kā 4 mājsaimniecībām daudzdzīvokļu mājās un māju pilnvarotajām personām – māju apsaimniekotājiem slēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar SIA ZAAO bez novada domes starpniecības.

 

Share