Zinību diena – pirmdiena, 3. septembris

Amatas pamatskolā plkst. 9.00
Drabešu Jaunajā pamatskolā plkst.  10.00
Nītaures vidusskolā plkst. 9.00
Skujenes pamatskolā plkst. 10.00
Zaubes pamatskolā plkst. 9.00
Spāres internātpamatskolā plkst. 10.00

Pirms lēciena ir jāatceras viens:
ne mazāk svarīgs arī ieskrējiens.

Share