Darba aizs. civilās aizs. un administratīvās lietv. nodaļa

Juris Suseklis
Darba aizsardzības, civilās aizsardzības un administratīvas lietvedības nodaļas vadītājs
tālr.: +371 64127914, +371 27867353, +371 29230817
e-pasts: juris.suseklis@amatasnovads.lv
adrese: J.Poruka iela 8 , Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Andris Bitainis
Administratīvās lietvedības inspektors.
tālr.: 28675268
e-pasts: andris.bitainis@amatasnovads.lv
adrese: J.Poruka iela 8 , Cēsis, Cēsu novads, LV-4101