Finanšu nodaļa

Agita Bičuka
Finanšu nodaļas vadītāja – galvenā grāmatvede
tālr.: +371 64127901; 28689921
e-pasts: agita.bicuka@cesunovads.lv
adrese: J.Poruka iela 8 – 305 kab., Cēsis,  LV-4101
_______________________________________________________________

Aija Stivriņa
Galvenās grāmatvedes vietniece
tālr.: +371 64127912; +371 28625537
e-pasts: aija stivrina@cesunovads.lv
adrese: J.Poruka iela 8 – 305 kab., Cēsis,  LV-4101
_______________________________________________________________

Ilona Bukava
Vecākā grāmatvede
tālr.: +371 64127914; +371 29182825
e-pasts: ilona.bukava@cesunovads.lv
adrese: J.Poruka iela 8, Cēsis,  LV-4101
_______________________________________________________________

Velga Anita Dubovska
Vecākā grāmatvede
tālr.: +371 64127912; +371 28625537
e-pasts: velga.a.dubovska@cesunovads.lv
adrese: J.Poruka iela 8 – 305 kab., Cēsis,  LV-4101

_______________________________________________________________

Velta Jermane
Vecākā grāmatvede
tālr.: +371 64160206; +371 28633142
e-pasts: velta.jermane@inbox.lv
adrese: J.Poruka iela 8, Cēsis,  LV-4101
______________________________________________________________

Ina Riekstiņa
Grāmatvede – kasiere
tālr.: +371 64125830
e-pasts: inari@inbox.lv
adrese: Skujenes pagasta pārvalde,  “Gaismas”, Skujenes pag., Cēsu nov., LV-4143