Ģikšu bibliotēka

Giksu biblioteka

Bibliotekāre: Dace Lāce
Adrese: Egļu iela 1, Ģikši, Cēsu novads, LV-4141
Tālr.: 29139327
E-pasts: dace.lace@cesunovads.lv

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena 8.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 18.00
Trešdiena 8.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 17.00
Pusdienlaiks šajās dienās 12.00 – 13.00
Piektdiena 8.00 – 13.00

Apmeklētājiem tiek piedāvāts:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājumu izmantošana;
  • starpbibliotēku abonements (iespieddarbus, kuri nav krājumā, var pasūtīt SBA kārtā);
  • informācija par Ģikšu b-kas krājumu un grāmatu jaunumiem – http://cesis.biblioteka.lv/Alise/lv/4/home.aspx
  • elektroniskais kopkatalogs – http://www.biblioteka.cesis.lv/
  • novadpētniecības materiāli;
  • tematiskās mapes;
  • materiālu kopēšana un datortehnikas izmantošana;
  • interneta izmantošana;
  • datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.

Ģikšu bibliotēka dibināta 1951.gadā kā Rencēnu ciema Rencēnu bibliotēka. Pašlaik atrodas Amatas pagasta centrā “Ģikši” jau vairāk kā 30 gadus, kopš tika uzcelta kopējā ēka ar padomju saimniecības “Amata” pārvaldi un kultūras namu.